Régiók
Események
2024. július
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Magyar Emberi Jogok Alapítvány

Hungarian Human Rights Foundation - HHRF

A kulisszák mögött

A Hungarian Human Rights Foundation (HHRF) -- eredetileg Committee for Human Rights in Rumania -- 1976 óta nemzetközi erőket mozgósít a Kárpát-medencében kisebbségben élő hárommilliós magyarság megsegítésére, támogatására és emberjogi helyzetének javítására. A HHRF folyamatosan tájékoztatja az Egyesült Államok kormányát, a fontosabb nemzetközi emberjogi, kulturális és társadalmi szervezeteket valamint a sajtóközvéleményt.

Bő negyedszázados munkássága első felében (1976-1989), a HHRF legfontosabb célja volt a kisebbségben élő magyarság elleni jogsértésekre irányítani az amerikai és nemzetközi döntéshozók figyelmét: a szervezet 27-szer tett tanúvallomást a Kongresszus előtt, 10 Helsinki Utókonferencián vett részt, tömegtüntetéseket rendezett nyugati nagyvárosokban, 3 egész oldalas újsághirdetést helyezett el a két legrangosabb amerikai napilapban, tanulmányok és könyvek tucatjait jelentette meg, rádióműsort szerkesztett. Az Alapítvány tevékenységének egyik kimagasló eredménye 1987-ben született meg, amikor a Kongresszus négy alkalommal szavazta le a Ceausescu-rendszert jutalmazó Legnagyobb Vámkedvezményt (Most-Favored-Nation status-t). A New York-i HHRF iroda -- budapesti és kolozsvári fiókjaira támaszkodva -- azóta is folyamatosan tájékoztatja a washingtoni döntéshozókat a határon túli magyar kisebbséget érintő fejleményekről, gondoskodva arról, hogy az adminisztráció és a törvényhozás rendelkezzen minden szükséges információval, amikor e közösségeknek otthont adó országok vezetőivel tárgyal, vagy őket érintő döntéseket hoz.

A kommunizmus bukása óta

Az Alapítvány tevékenysége 1990 óta jelentősen kibővült. Az emberek és információk szabad áramlása új lehetőségeket teremtett az amerikai és nemzetközi politikai tényezők hiteles tájékoztatására. A HHRF nemcsak munkamódszereket dolgozott ki a megnyíló lehetőségek kiaknázására -- amelyek gyümölcseit immár tizenhárom éve élvezi a magyar kisebbség --, hanem szemléletében is igazodott a változó körülményekhez. Folytatva az addig hatékony panaszpolitikát, az Alapítvány következetesen ismerteti az érem másik oldalát is: a viharos történelmű Kelet-Közép-Európában, ahol népek, népcsoportok erőszakos módszerekkel próbálják rendezni területi követeléseiket és érdekkülönbségeiket, a magyar kisebbség képezi az alternatív, békés utat. A határon túli magyar közösségek nem a feszültség forrásai, hanem az újszerű megoldások, a jobb jövő és a kiút tevékeny kimunkálói, a térség biztonságának kulcsfontosságú tényezői.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége az alábbi hat területre bontható:

1. Internetfejlesztés

A külföld tájékoztatásának leggyorsabb és leghitelesebb forrását a magyar nyelvű kisebbségi sajtótermékek és érdekvédelmi szervezetek Interneten megjelenő anyagai adják. Az Alapítvány 1995 óta fenntartott internetes honlapgyűjteménye, a határon túli magyar közösség sajtó- és kulturális kiadványainak információs központja. A honlapgyűjtemény emelkedő népszerűségét számadatok is jelzik: a mintegy 80 honlapot számláló honlapcsaládunk 2004 szeptemberében összesen több mint 2,5 millió megkeresést kapott 95 ezer különböző számítógépről a világ 83 országából.

Továbbra is nagy érdeklődés mutatkozik kárpát-medencei valamint nyugati szervezetek és sajtótermékek részéről, hogy megjelenhessenek a világhálón. A felerősítés és önállóság irányelvével összhangban, a HHRF módszere az, hogy a kezdeti technikai segítség és eszközök átadása után, ezek az orgánumok minél függetlenebbül tudják biztosítani internetes jelenlétüket és elvégezni az ehhez szükséges munkát. Az Alapítványunk által kiírt folyamatos pályázat [link a pályázat szövegéhez] útján ehhez korlátlan és ingyenes tárhelyet biztosítunk.

2. A HHRF budapesti irodájának tevékenysége

Az 1987 óta működő budapesti HHRF-iroda összekötő kapocs a határon túli magyar közösségek, magyar kormányzati és társadalmi erők, valamint az Alapítvány New York-i irodája és az amerikai döntéshozók között. Az Alapítvány egyaránt ragaszkodik ideológiai függetlenségéhez és a döntéshozó tényezőkkel való együttműködéshez. Integratív erőként, pro-aktív módon igyekszik hatni közös célok megvalósítása érdekében. 1989 óta három magyar miniszterelnök méltatta az Alapítvány munkásságát: Antall József támogató levélben biztatott további munkára, a Horn-kormány 1995-ben a Kisebbségekért Díjjal jutalmazta erőfeszítéseinket, az Orbán-kabinet pedig 2001-ben a Magyar Köztársaság Középkeresztjével tüntette ki az Alapítvány elnökét és egyben a szervezet társalapítóját, Hámos Lászlót. Az Alapítvány az eddigi hét Magyar Állandó Értekezlet mindegyikén részt vett.

3. Gyakornoki program

A HHRF 1984 óta tevékenysége hatékonyságának növelése, valamint az Alapítvány fiatalon tartása érdekében létrehozta gyakornoki programját, az Ellenpontok egyik munkatársáról elnevezett Kertész Attila Ösztöndíjalap keretein belül. A program eddig összesen 38, a világ különböző részéről érkező gyakornoknak -- 1989 óta tizennégy Kelet-Közép-Európában élő magyar kisebbségi fiatalnak -- biztosított lehetőséget, hogy a HHRF New York-i irodájában dolgozzon egy 9 hónaptól egy évig terjedő időszakra. A pályázati anyagok elbírálása és személyes beszélgetések alapján kiválasztott fiatalok rendszerint már lakhelyükön elkezdik az együttműködést az Alapítvánnyal. Ezt követően a budapesti HHRF-irodában folytatják munkájukat egy 3-6 hónapos próba időszak alatt, és csak ezután utaznak az Egyesült Államokba. Itt alkalmuk nyílik közvetlen, mindennapos munkakapcsolatba kerülni azokkal a kormányzati és nem-kormányzati intézményekkel, személyekkel, akik befolyással lehetnek közösségeik politikai törekvéseinek megítélésében.

Az ösztöndíjprogram elősegíti a jövő generáció legkiválóbbjainak szakemberré képzését egy olyan területen, ahol a professzionalizmus elsőrendű követelmény. Lehetőséget ad ezeknek a fiataloknak, hogy kitörve a mesterségesen elszigetelt élettereik kötöttségéből megismerkedhessenek a más kulturális hagyományból kiinduló amerikai pragmatizmussal. Az itt szerzett tapasztalat önbizalmat, határozott fellépést és kezdeményező-készséget eredményez.

4. Angol nyelvű ismeretterjesztés (Hungarian Minorities Monitor)

Az Alapítvány vezérelve, hogy csendes, kitartó, tájékoztató háttérmunkával igyekszik rábírni nemzetközi politikai tényezőket a kisebbségi magyarság igényeinek pártfogására. A HHRF rendszeresen nyújt hiteles, magas színvonalú, angol nyelvű tájékoztatást elektronikus és nyomtatott formában a Hungarian Minorities Monitor útján.

5. Közvetlen kapcsolatteremtő program

A HHRF napirendjét százszázalékosan a Kárpát-medence magyar kisebbségeinek törekvései határozzák meg. Az Alapítvány napi kapcsolatban áll a legitim érdekképviseleti szervezetekkel és 1990 óta 27 erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai magyar politikusnak szervezett tárgyalás-sorozatot Washingtonban a Fehér Házban, a Külügyminisztériumban és a Kongresszusban. E találkozók lehetővé teszik az amerikai döntéshozók számára, hogy első kézből szerezzenek ismereteket és közvetlen benyomást azokról a térséget érintő kérdésekről, amelyekben dönteniük kell.

1990. márciusában a HHRF három hetes észak-amerikai körutat szervezett Tőkés Lászlónak, amely során találkozott idősebb George Bush elnökkel és Brian Mulroney kanadai miniszterelnökkel, valamint az amerikai és kanadai közélet számos fontos személyiségével. 1990. júniusában az Alapítvány megszervezte Sütő András fehér házi és kongresszusi látogatását. 1991 és 1995 során hasonlóképpen lehetőséget biztosított Domokos Géza és Tőkés László washingtoni és New York-i látogatásaira. 1992-ben a vajdasági Ágoston András amerikai útjára került sor. 1995. júliusában a három felvidéki magyar párt vezetőjét, Bugár Bélát, Duray Miklóst és Á. Nagy Lászlót látta vendégül a HHRF Washingtonban. Markó Béla 1997. áprilisi útja alkalmából 39 találkozót jött létre a HHRF közbenjárására az amerikai szenátus, képviselőház, a Fehér Ház és a külügyminisztérium, valamint a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap képviselőivel. 1999. decemberében Józsa Lászlónak, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökének szervezett az Alapítvány egy négy napos, 14 találkozóból álló washingtoni látogatás-sorozatot. 2000. októberében a döntő jelentőségű romániai választások előestéjén Markó Béla és Eckstein-Kovács Péter vett részt egy közel 30 találkozóból álló 4 napos washingtoni körúton. Az Alapítvány társszervezőként 2001. június 28-án egy egynapos nemzetközi konferenciát rendezett Washingtonban a Capitolium épületében a vajdasági autonómia helyreállításáról. A magas rangú kormánytisztviselőket, nemzetközi szaktekintélyeket és kongresszusi munkatársakat is felvonultató konferencián a régióból előadónak Józsa Lászlót és Nenad Canakot hívta meg.

6. Nemzetközi támogatásgyűjtés a magyar kisebbségi felsőoktatás javára

2001. október 28-án a HHRF hivatalosan, szerződésben vállalta a nemzetközi támogatásgyűjtést a Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) javára. Az Alapítvány azóta 145 ezer amerikai dollárt gyűjtött készpénzben és felajánlásokban az EMTE-nek. Így, a HHRF közreműködésével a nyugati magyarság is kiveszi részét a magyar parlamenti pártok által támogatott cél megvalósításában. Megnyerte két magyar világhírű tudós, a néhai Teller Ede és a Nobel-díjas Oláh György támogatását, akik vállalták az egyetem nemzetközi tanácsadó testületének elnöki tisztségét.

Emellett Alapítványunk a '80-as évek óta közvetít adományokat a kisebbségi magyar közösségek részére. Legutóbb 2003 augusztusában gyűjtöttünk 12 ezer dollárt a kézdivásárhelyi elítéltek részére, amelyből kilenc éven át biztosítjuk Reiner Antal és Héjja Dezső megélhetési és orvosi költségeit. Adományozóink jóvoltából ösztöndíjprogramot is működtetünk a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar irodalom tanszékén. Magyarországi és észak-amerikai adakozók részére a HHRF adóból levonható igazolást állít ki, és biztosítja az összeg eljuttatását a kedvezményezettekhez.

(forrás: www.hhrf.org)