Régiók
Események
2024. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Ágazati vagy regionális program rövid leírása

info.emagyar.net

Ágazat neve


Hozzájárulás az információs társadalom megteremtéséhez a Kárpát-medencében

Ágazat elérhetősége az emagyar.net portálon


info.emagyar.net

Ágazati tevékenység rövid leírása


A Magyar-Magyar Platform – bár még maga is új kezdeményezés – állandó fejlesztést, újítást igényel. A Platform maga nemcsak végrehajtási tevékenységek összességéből kell álljon, hanem állandó jelleggel a további fejlesztést, a régiókon és határokon átnyúló kommunikációt kell segítse.

A Magyar-Magyar Platform előzményeit tekintve gyakorlatilag információs és kommunikációs technológia (IKT) használatára épül. Azonban Az info.emagyar.net a Platformon belül nemcsak a technológia használatát jelenti, hanem azon elképzelések, célok megvalósítását, amelyek hozzásegítenek az információs társadalom megvalósításához a magyarok által lakott térségekben.

Olyan tevékenységek megvalósítását tervezzük, amelyek összhangban vannak az európai szinten megfogalmazott i2010 – Információs Társadalom mindenkinek célkitűzéseinek. Ezen belül is kiemelt fontossággal rendelkezik számunkra az a harmadik prioritás, amely egy befogadó európai információs társadalom kialakítását és népszerűsítését célozza hatékony és felhasználóbarát elektronikus közszolgáltatások létrehozása révén. Sajátos módon közelítjük meg a nyugati magyarság sajátos igényeit, amelyek sajátos megoldásokat, projekteket kívánnak.

Információs társadalomnak tekintjük azt a közösséget, amelyet komplex kommunikációs hálózatok integrálnak, amelyek gyorsan fejlődnek és szállítanak információt. Más értelemben az a társadalom tekinthető információs társadalomnak, amelyben az információ létrehozása, terjesztése és használata jelentős szerepet tölt be politikai, gazdasági, kulturális tevékenységekben. Ennek közgazdasági társfogalma a tudásgazdaság, vagy tudásalapú gazdaság, amely szerint az értelem (tudás) gazdasági hasznosításán keresztül érték jön létre.

Ágazati tevékenység közvetlen célcsoportja


ELSŐDLEGES CÉLCSOPORT
• Az eRegio Hálózat pontjainak regionális, kistérségi és helyi működtető szervei
• Azon települések (térségek) lakosai, amelyeken eRégió Hálózati Pontok működnek

MÁSODLAGOS CÉLCSOPORT

• Az információs társadalom kialakításáért tevékenykedő magyarországi és határon túli magyar szervezetek, vállalkozások és közintézmények


Ágazati tevékenység közvetett érintettei


• Magyar Kormányzat – a program fontos információkat nyújthat az információs társadalom és IKT használat helyzetéről az országgal határos területein
• Magyarország lakossága
• Határon túli, kárpát-medencei magyarság
• Nyugati magyarság
• A Magyarország szomszédos országainak centralizált és decentralizált kormányzati intézményei
• Európai információs társadalmi kérdésekkel foglalkozó intézmények, szervezetek

Ágazati tevékenység potenciális résztvevői köre


KOORDINÁCIÓS SZINT
• A MA-ITT Bizottság tagjainak szakértőiből kikerülő, illetve a közülük szabadon vállaló, illetve általuk megnevezett, szintén szabad akaratából társuló személyek (vállalkozói szervezetek)

TANÁCSADÓI SZINT
• (talán érdemes létrehozni) személyekből álló, a program kialakításában és lebonyolításában tanácsot nyújtó grémium (vállalkozásfejlesztési központok, vállalkozói szövetségek, kamarák, stb.)

PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐK SZINTJE
• Vállalkozók (kisvállalkozók, felső- és középszintű vezetők
• Vállalkozói támogatást igénylő civil szervezetek•

Tevékenységtípusok (felsorolás)


• Közös alkotói tér (think-tank) létrehozása és működtetése, amely integrálja a különböző térségekben megfogalmazott sajátos kérdéseket, ezeket javaslatokká, kezdeményezésekké, politikaalkotó eszközökké alakítja (online think-tank is: blog-ringek, stb.)
• Közös állásfoglalások, elképzelések megfogalmazása a térség információs társadalmának fejlesztése területén
• Információs társadalom terjesztésével kapcsolatos projektek
• InfoTárs díjak – információs társadalom kialakításában végzett kiemelkedő munka díjazása
• Informatikai tudatlanság csökkentése – helyszíni és elektronikus oktatás (az előbbi az utóbbi használatához nyújt igazából segítséget)
• Digitális szakadék felszámolására irányuló kezdeményezések
• Web 2.0 típusú hálózatfejlesztési projektek
• e-Hozzáférés projektek (hátrányos helyzetűek számára)
• Magyar nyelvű tapasztalatcsere, tudástranszfer (epractice.eu mintára), integrálva az Online szervezeti KI KICSODA és SZOCIÁLIS HÁLÓ-val
• Informatikai és információs társadalom ismeretterjesztő kiadványok
• Időszakos – könyv – adott témakörökben: éves jelentések, európai trendek, stb.
• Rendszeresen megjelenő folyóirat(ok)
• Forrástérképezés – a pályázati, egyéb forrásbevonási lehetőségek állandó monitorozása az informatikai és információs társadalmi fejlesztések finanszírozása céljából
• Informatikai szakértők és információs társadalmi fejlesztéssel foglalkozó szervezetek jegyzéke

Ágazati tevékenység online megjelenítése (szükséglet)


Az ágazat megjelenítése kulcsfontosságú. Az info.emagyar.net portál elsősorban olyan információs pont kell legyen, amelyben az információs társadalommal kapcsolatos fejlesztéssel

INNOVATÍV JELLEG
Az info.emagyar.net portál megjelenése szempontjából „futurisztikus”, a többi tartalomtól enyhén eltérő (egy második verzióra kialakított BETA?) megjelenésű felület, amely a téma jövőre való tekintését sugallja. A felület lehetőséget adjon önmaga fejlesztésének generálására is, terv szintjén. (a működés maga adja meg a választ a felület fejlesztésének irányára)

Web 2.0 jelleg

Minél több megjelenített tartalom szabad szerkesztésre, interaktivitásra, testre szabásra kell lehetőséget adjon. Minél jobban törekedjen integrátor szerep betöltésére és programozásából adódóan információs más hálózatok, online felületek számára is átgenerálhatóak legyenek.