Régiók
Események
2024. július
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

A Magyarság az Információs Társadalomban Testület (Ma ITT) Irányító Bizottságának

Közös ajánlása

informatikai pályázatok kiírásához és elbírálásához

Az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban Budapesten 2004. január 22-én került sor a Magyarság az Információs Társadalomban Testület Irányító Bizottságának 1. ülésére.

Az IHM a 2003. november 13-14-én Nagyváradon elfogadott informatikai stratégiai fejlesztési tervek megvalósításához pénzügyi támogatást biztosított a határon túli magyar közösségek számára. A HTMH-val 2003. végén kötött szerződésekben a megbízott szervezetek vállalták, hogy pályázatot hirdetnek és 2004. április 30-ig széles körben le is bonyolítanak az adott országban a Nagyváradi Célok megvalósítása érdekében, együttműködnek a MA-ITT Irányító Bizottsággal, és figyelembe veszik annak alább kifejtett Közös Ajánlásait.

- Tudásalapú információs társadalom stratégiai célkitűzéseinek megalapozása

Mindegyik ország magyar közössége megfogalmazza maga számára az információs társadalom kifejlesztésének céljait, főbb akcióterveit és azok megvalósításának ütemezését. Szükség van ehhez olyan stratégiai felmérésre és tanulmányra, amely - összhangban az eEurope 2005 Akciótervvel - pozícionálja az adott közösség helyzetét és viszonyát a Kárpát-medencei és európai információs társadalom fejlődésében. Hangsúlyt kell helyezni a határon túli magyar oktatási intézmények informatikai támogatására. A fejlesztési támogatásra kiírt pályázatok mutassák be, hogy azok milyen módon járulnak hozzá az egyes közösségek stratégiai céljai és akciótervei eléréséhez. Az egyes országokban nyertes pályázók működjenek együtt a közös célok megfogalmazásában.

- Közösségi kommunikációs infrastruktúra megalapozása, szélessávú közösségi hálózati hozzáférések támogatására

Alapvető szempont a rendelkezésre álló erőforrások felmérése, a fejlesztési célkitűzésekkel összehangolt szükségletek meghatározása, időben és térben való ütemezése. Az infrastruktúra fejlesztés támogatása olyan módon valósuljon meg, hogy az elsőbbséget biztosítson azon magyar közösségek számára, melyek távközlési szolgáltatók számára kevésbé vonzó fejlesztési környezetben léteznek.

Hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az infrastruktúra fejlesztése a leghatékonyabb módon történjen, kerülve a halmozódást, vagy a költségigényes megoldásokat, továbbá minél szélesebb kör számára teremtsen hozzáférést az erőforrásokhoz.

- Digitális tartalmak, közösségépítő információk és adatbázisok fejlesztése

A tudás alapú információs társadalom követelménye, hogy digitális alapú információk álljanak rendelkezésre. Ebből következően át kell alakítani, „digitalizálni” kell a magyar közösségi kultúra kincseit, aminek rendkívüli jelentősége van a kisebbségi kultúrák értékmentő, hagyományozó folyamatában.

Hasonlóan meg kell teremteni az információs társadalom igényeinek megfelelő új kommunikációs felületeket, és módokat. Elő kell segíteni a közösségszerveződés új formáinak kialakulását és elterjedését, az ezekhez szükséges alapinformációk adatbázisokba szervezését és gondozását.

A pályázatok kiegészítő módon járuljanak hozzá a Kárpát-medencei magyar közösség képzésének, kulturális értékeinek megőrzéséhez, digitális archiválásához és széles körű hozzáféréséhez. Ennek érdekében a támogatások végső odaítélésénél legyenek figyelemmel a többi ország digitális tudásbázisaira. Vállalják az IHM által preferált Kárpát-medencei Inter-etnikus Tudásmenedzsment program adatbázisainak folyamatos feltöltését, az adatok követő gondozását.

- Összehangolás

A fenti célok megvalósítása érdekében az Irányító Bizottság tagjai tájékoztatót készítenek a pályázatok szerződés szerinti meghirdetése előtt, valamint később a megvalósításról is, amit minden esetben az Irányító Bizottság megtárgyal és jóváhagy. A hatékonyság növelése érdekében szükséges az erőforrások összehangolása, s ehhez a határon túli magyar szervezetek és az adott külföldi kormányzatok hozzájárulása. Szükséges továbbá, hogy a határon túli magyar szervezetek vegyék figyelembe a fenti célkitűzéseket, illetve az IHM támogatását az egyéb magyarországi kormányzati szervekkel való együttműködésükben.

Az IHM szükség szerint szakmai, illetve metodikai támogatást (pl. IT helyzetfeltárás, monitoring), nyújt a pályázatok előkészítéséhez és elbírálásához.

Készült 1 eredeti példányban Budapesten, 2004. január 22-én.