Régiók
Események
2024. július
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

A "Magyarság az Információs Társadalomban" konferencián megfogalmazott

Nagyváradi Célok

A "Magyarság az Információs Társadalomban" tanácskozás résztvevői az alábbi célkitűzéseket fogalmazzák meg:

A résztvevők egyetértenek abban, hogy az info-kommunikáció eszközei, az elektronikus világban való megjelenítés jelentős mértékben hozzájárulnak a szomszédos államokban és a világ más részein élő magyarság szülőföldön való boldogulásához és fejlődéséhez, az egymással és az anyaországgal való kapcsolatainak fenntartásához és a magyar kulturális örökséghez való kötődéséhez.

A résztvevők a régió fejlődése, versenyképességének erősítése, a tudásalapú gazdaság elterjedése szempontjából meghatározónak ítélik az információs társadalom térnyerését, az Európai Unió eEurope 2005 Akciótervében foglalt célok megvalósulását.

A résztvevők elengedhetetlennek tartják a határon túli magyarság - önszerveződéseikre is építve - információs társadalomba való bekapcsolódásának, informatikai felkészültségének és eszközhasználatának folyamatos javítását, ennek révén a kulturális, tudományos, oktatási, kutatási, szakmai és gazdasági kapcsolatok erősítését.

A résztvevők külön is üdvözlik a diákság részvételét és tevékeny szerepvállalását a célkitűzések megvalósításában, hiszen a fiatalság a jövő információs társadalmának letéteményese, aktivitása különösen meghatározó. Különös hangsúlyt fektetnek arra a törekvésre, hogy a szórványban és a kistelepüléseken élők is hasznosíthassák az információs társadalom előnyeit.

A résztvevők felhívják a gazdasági szervezeteket, a kis és középvállalkozásokat, hogy tartsanak folyamatos kapcsolatot, üzletemberi fórumokat közös IT projektek kidolgozása és megvalósítása céljából.

A résztvevők szükségesnek ítélik erőforrásaik megalapozott, hatékony, egymást jól kiegészítő felhasználását a tudásalapú információs társadalom fejlesztését célzó együttműködésben. Ennek megvalósulását átfogó fejlesztési tervek megfogalmazásával, az adatbázisok bővítésével, kiterjesztésével és lehetőség szerinti összehangolásával segítik. Mindehhez az érintett társadalmi, szakmai, oktatási és tudományos intézmények, kutatószervek közötti kapcsolatok folyamatos erősítése, elmélyítése szükséges.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) hangsúlyt fektet a szomszédos államokkal való szakirányú együttműködés további élénkítésére. Az IHM e kapcsolatrendszert is felhasználva – a Külügyminisztériummal és a Határon túli Magyarok Hivatalával, valamint a többi érintett intézménnyel és szervezettel való szoros együttműködésben – kiemelt feladatának tekinti, hogy minden lehetséges eszközével elősegítse a határon túli magyarságnak az információs társadalom kiépítésében történő aktív részvételét.

A résztvevők a fenti célok megvalósítása érdekében ma itt létrehozzák közös fórumukat, a Magyarság az Információs Társadalomért Testületet (MA-ITT). A MA-ITT a magyarságot összefogó szakmai konzultatív testület, amelyet az IHM minisztere évente hív össze.

Nagyvárad, 2003. november 14.