Régiók
Események
2022. június
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség pályázati kiírása a 2007. évi Szülőföld Alap Önkormányzati

Magyarlakta települések falunapjai, településkép kialakítása

Ukrajna
2008. január 31.
Benyújtás határideje: 2008. február 29.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség pályázati kiírása a 2007. évi Szülőföld Alap Önkormányzati, Együttműködési, Informatika, Média Kollégiuma programjainak lebonyolítására

A pályázat témája: "Magyarlakta települések falunapjai, településkép kialakítása."

A pályázat összege: 1,92 millió forint.

A legmagasabb megpályázható összeg: 500 ezer forint.

Általános tudnivalók

1. Pályázók köre: Ukrajnában bejegyzett jogi személyek, nonprofit egyesületek, intézmények.

2. A pályázat lebonyolításának időtartama: 2008. március 1.– május 30.

3. A pályázat tárgyát képezhetik: a pályázat témájának megfelelő program, tevékenység, fejlesztés stb.

4. A pályázatban való részvétel feltétele: a pályázó nem lehet Ukrajnában bejegyzett politikai párt, vagy közvetlen politikai tevékenységet ellátó szervezet.

5. Minden pályázat kötelező mellékletét képezik:

– a pályázó intézmény, szervezet (alapítvány, egyesület stb.) legalizálásának igazolása (másolatban)

– a megvalósítani kívánt cél tartalmi leírása,

– a program részletes költségvetése,

– tételes kimutatás a más magyarországi szervezetektől ugyanerre a célra megpályázott összegekről az alapítványok, intézmények, szervezetek nevének és címének felsorolásával és a megpályázott összegek alapítványonkénti (intézményenkénti, illetve szervezetenkénti) bontásban, valamint összesítve történő feltüntetésével.

– amennyiben a kérelmező a jelen beadványban vázolt célra nem nyújtott be pályázatot más alapítvány(ok)hoz, intézmény(ek)hez és szervezet(ek)hez, ez esetben a beadványhoz ilyen értelmű, cégszerű aláírással hitelesített nyilatkozat szükséges.

– cégszerű aláírással hitelesített nyilatkozat arról, hogy a pályázónak van-e adóssága és elszámolási kötelezettsége a magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben, illetve áll-e csőd-, vég-, vagy felszámolási eljárás alatt.

– a pályázó által az elmúlt 12 hónapban elnyert magyarországi támogatások tételes kimutatása.

– nyilatkozat a számviteli, adóügyi, közbeszerzési és társadalombiztosítási szabályok betartásáról és a beszámolási kötelezettségről.

6. Egy pályázó egy és ugyanazon témában csak egy pályázatot nyújthat be.

7. A pályázati űrlapok igényelhetők:

KMKSZ, Ungvár, Pravoszláv part 5. Tel.: (22)61-72-79 e-mail: root@kmksz.uzhgorod.ua

KMKSZ UJSZ Ungvár, Pravoszláv part 5. Tel.: (22)61-29-98 e-mail: kmksz@ujsz.uz.ua

KMKSZ BJSZ, Beregszász, Görbe u., Tel.: (41)24-867

KMKSZ NJSZ, Nagyszőlős, I. Franku u. 1., Tel.: (43)24-665 e-mail: kmksznsz@rosa.prokk.net

KMKSZ MJSZ, Munkács, Frunze u. 1. Tel.: (31)54-638 e-mail: kmksz-mjsz@mukachevo.net

KMKSZ FTV, Tel.: 8-050-829-09-72 ifj. Sari József

8. A kitöltött pályázati űrlapok a szükséges mellékletekkel együtt 2 példányban ugyanott nyújthatók be, illetve postán a 96000, Ungvár, Pravoszláv part 5. címre lehet beküldeni.

9. A pályázat egy fordulóban kerül lebonyolításra, a pályázatok benyújtásának határideje 2008. február 29. (az aznapi postabélyegzővel ellátott küldemények még határidőn belülinek számítanak).

10. A pályázati űrlapok kitöltése:

– a pályázatot magyar nyelven kell kitölteni.

– a költségvetések hrivnyában (UAH) számolandók. A végösszegeket és igényelt összegeket forintban is fel kell tüntetni.

– amennyiben a bejegyzési cím különbözik a postacímtől, kérjük a postacímet is megadni.

11. Fontos gyakorlati tudnivalók:

1. A lebonyolító szervezet csak a kiírásnak megfelelő, szabványos űrlapokon kitöltött pályázatokat fogadhat el. 2. Az űrlapokat, kérjük, töltsék ki írógéppel vagy olvasható kézírással. Amennyiben elektronikusan töltik ki az adatokat, szigorúan tartsák be az űrlapok formai kereteit. 3. Ha a pályázó kitöltetlenül hagyja az űrlap bármely lényeges pontját, az kizáró formai hiányosságnak minősül! 4. Kérjük, figyeljenek oda a kötelező mellékletek csatolására! Ezek hiánya kizáró tartalmi hiányosságnak minősül. 5. Hiánypótlásra a beérkezést követő 15 napon belül lehet, amelyre a lebonyolító szervezet írásban hívja fel a pályázó figyelmét. Amennyiben 15 napon belül nem kerül sor a hiányosság pótlására, a pályázatot a kiírásnak megfelelően kizárják az elbírálásból. 6. A lebonyolító szervezet postai úton értesíti a pályázókat az iktatásról, illetve a végleges döntésről.

7. További felvilágosítással a KMKSZ és annak járási szervezetei állnak az érdeklődők rendelkezésére. (pályázati tanácsadás: hétköznap 10 és 16 óra között (közép-európai idő). Tel./fax: 82613254 e-mail:

12. A pályázatok elbírálása és a további teendők.

A lebonyolító szervezet összegyűjti, feldolgozza a pályázatokat, majd döntést hoz azokkal kapcsolatban. A döntésről hozott jegyzőkönyveket tájékoztatás céljából a Szülőföld Alap Irodának küldi meg. A döntések jóváhagyását követően a lebonyolító szervezet 20 napon belül értesíti a nyertest, s vele szerződést köt a megpályázott program lebonyolításáról. A pályázatban elnyert összeget a pályázó a lebonyolító szervezet képviselőjétől veszi át, s a szerződésben megszabott határidőig az összeget felhasználja, s arról beszámolót, illetve teljes elszámolást készít, amit a KMKSZ-hez benyújt. Az összesített elszámolást a lebonyolító szervezet nyújtja be a Szülőföld Alap Irodához.

13. Az elszámolások benyújtásának határideje: 2008. május 31.
Forrás: Kárpátalja